Trainer
Barbaree van den Ende

Als trainer vind ik het belangrijk om te zorgen dat alle leerstijlen aan bod komen. Dit betekent dat theorie en praktijk elkaar afwisselen. Concreet: we kijken naar veel beeldmateriaal van bekende en onbekende personen waarbij uitleg wordt gegeven. Daarnaast doen we een aantal oefenen in het kijken naar wat er allemaal in het gezicht te zien is en hoe je dat helpt om je communicatie te verbeteren. Op deze manier krijg je op een interactieve manier inzicht. Door ervarend te leren en op een speelse wijze te oefenen kunnen de deelnemers hun eigen inzichten verwerven. Mijn ervaring is dat eigen inzichten het meeste effect hebben.


Graag lever ik mijn bijdrage aan een betere samenleving. Een samenleving waarin mensen op een constructieve wijze met elkaar communiceren, nieuwsgierig zijn naar de ander met zijn of haar beweegredenen. We willen immers allemaal gezien, gehoord en beter begrepen worden.


Mijn belangstelling voor (mis)communicatie, voor diversiteit en interesse in de beweegredenen van de ander heb ik van jongs af aan al meegekregen doordat ik in verschillende landen over de hele wereld ben opgegroeid. De rijkdom van het leven in verschillende culturen is voor mij een onuitputtelijke bron van inspiratie.


In mijn werkzame en persoonlijk leven heb ik veel nodeloze energie verloren zien gaan in miscommunicatie. Hoe komt het toch dat de communicatie met de ene persoon als van zelf gaat en bij de ander zo moeizaam. En vooral: wat kan je doen om de onderlinge communicatie te verbeteren. Dit stimuleerde mij om te zoeken naar een methode die theoretisch goed onderbouwd is maar tevens praktisch en effectief bijdraagt aan het verbeteren van deze onderlinge (mis)communicatie. Het is de methode van de non-verbale video-analyse van het gezicht geworden. 

 

Barbaree verzorgt de volgende workshop:
Workshop luisteren met je ogen