Trainer
Antoinette Hoek

Spelen en werken, dat gaat bij Antoinette heel goed samen. Zowel als manager, adviseur en trainer is de combinatie van samen plezier maken en serieuze meetbare doelen behalen haar natuurlijke manier van werken. Antoinette werkt graag met groepen en geniet van de interactie die daarbinnen plaatsvindt. Sinds 2003 bestudeert zij menselijk gedrag, communicatie, groepsdynamiek en leiderschap. Een van de elementen waarin zij gespecialiseerd is, is het vertalen van de microbewegingen in het gezicht.

“Mijn drijfveer is dat contact maken altijd start met echte interesse. Geen trucs of gemaakt gedrag. Wat je ook leert over communicatie, als je leeft vanuit een grondhouding waarbij iedereen gelijkwaardig is en tegelijkertijd een eigen uniek verhaal heeft dan wordt verbinden makkelijker. Binnen communicatie gebruiken we (veelal onbewust) onze voelsprieten, onderbuikgevoel en waarnemingsvermogen om de ander in te schatten. Echter doordat we ons eigen aannames en ervaringen eroverheen leggen kan het gebeuren dat we gedrag van een ander verkeerd inschatten. Dat kan leiden tot misverstanden en zelfs een slechte samenwerking”.

Bij haar trainingen leren groepen hoe je bewegingen in het gezicht objectief kunt vertalen. Het helpt om oordelen uit stellen of bij te stellen. Dat geeft nieuwe inzichten en de kans om betere samen te werken. Klinkt dit goed? Check dan de workshops van Antoinette op LeukeWorkshop.nl